söndag 6 november 2011

Stena Danica 07-04-14. Klicka på en bild......

Gunnar Sinclair

Bengt Cremonese & Peder LafqvistTjänstgörande befälhavaren och tidigare befälhavaren på Stena Danica 

Maskinchefen och en medlemKatt bland hermelinerna - maskinchefen!


Skinnvästen!


Hönnörsbordet 
Från Marstrand

 Ostasiatsprofil
Mästerlotsar och bröder från Marstrand


Ordföranden Torkel Bodin & föreningens äldste Gunnar Sinclair